Yalova Üniversitesi Coronavirüs (Covid-19) ile Mücadele Komisyonu olarak Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19) salgını konusunda sürecin başından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan resmî açıklamaları yakından takip etmekte ve gerekli önlemleri ivedilikle almaktayız.

Yalova Üniversitesinin Değerli Akademik ve İdari Personeli, Sevgili Öğrenciler, Coronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizdeki yayılımını sınırlandırmak için alınacak önlemler çerçevesinde üniversitemizde aşağıdaki ek önlemlerin uygulanması kararlaştırılmıştır:

1- Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde olanlar ile engelli ve hamileler idari izinli sayılacak, bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde izinli sayılmaları hususu mazeretleri çerçevesinde rektörlüğümüzce değerlendirilecektir.

2- Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

3- Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

4- Uzaktan eğitim usul ve esaslarına göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitim programı olarak yürütülmekte olan programlar, uygulama yapılan kısımlar hariç, devam edecektir.

5- Mevlâna veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerimizin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler üniversitemiz yetkili kurullarınca alınacak ve öğrenci özelinde değerlendirme yapılacaktır.

6- Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlâna, Proje Tabanlı Mevlâna programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilmiştir.

7- Tüm öğrencilerimize (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte salgının durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlarla karşılaşabilecekleri önemle duyurulur. Üniversitemizde süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için oluşturulan Coronavirüs (Covid-19) ile Mücadele Komisyonu tarafından, öğrenci iletişim ve takip sistemi gözden geçirilerek güncellenecek, akademik ve idari personel ile öğrenciler düzenli olarak bilgilendirilecektir.

8- Cumhurbaşkanlığı Makamının 2020/4 sayılı genelgesine istinaden dönüşümlü mesai uygulamasının akademik ve idari birimlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, yeterli sayıda personel bulundurulacak şekilde 3 (üç) günü geçmemek kaydıyla dönüşümlü mesai uygulamasına geçilecektir.

9- Daha önce COVİD-19 kapsamında idari izinli sayılanlar yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edilecektir.

10- Okul öncesi ve İlköğretimde çocuğu bulunan kadın personel, birim amirlerinin takdiriyle idari izinli sayılabilecektir.

11- Bu kapsamda idari izin alanların ÜBYS sistemi üzerinden idari izin formu düzenlemeleri gerekmekte olup, idari izinliler, dönüşümlü veya uzaktan çalışanlar amirlerinin izni haricinde il dışına çıkamayacak ve zorunlu olmadıkça evlerini terk etmeyeceklerdir. Hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacaktır.

12- Zorunlu hallerde yapılacak toplantıların telekonferans veya online bağlantı yoluyla gerçekleştirilecektir.

13- Yemek miktarının dönüşümlü personel sayısına göre Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi, bildirilen sayıya göre yemek üretiminin hijyen kurallarına uygun şekilde üretilmesi sağlanacaktır.

14- Yemekhanedeki masa ve sandalye sayısının azaltılması ve yemek hizmetinin bir gün önce 16:00’ya kadar bildirilen sayı kadar üretimi devam edecektir.

15- Hepa filtre içermeyen klimaların kullanılmamasına özen gösterilmesine ve çalışma-oturma alanlarının havalandırılmasına dikkat edilecektir.

16- Dezenfekte çalışmalarına düzenli olarak belli periyotlarla devam edilecektir.

17- Kapı kolları, sandalyeler, hasta oturma alanları, merdiven trabzanları, asansörler, tuvaletler, vs. dahil olmak üzere kurumsal ortak alanların sık sık temizlenip dezenfekte edilecektir.

18- El hijyeni kurallarına azami dikkat edilecektir.

Etiket: Üniversitemizin Coronavirüs ile İlgili Eylem Plânı

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi, Çınarcık Yolu Üzeri 77200 Yalova

Bize Ulaşın
Sosyal Medya